Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania

Green Petrol Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2019. Green Petrol Sp. z o.o. w Bielawach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Green Petrol Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2016- 2017 wyniosła w jej przypadku 80,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019. Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 22,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2019. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019. Wartość rynkowa Green Petrol Sp. z o.o. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 18 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Firma specjalizuje się w zbiórce i recyklingu zużytych opon. Jest jednym z wiodących przedsiębiorstw tej branży na krajowym rynku. Codziennie przetwarza około 50 ton tego typu odpadów. W skali miesiąca daje to liczbę około 1300 ton w przeciągu roku – 15 600 ton. Jest to możliwe m.in. dzięk wykorzystaniu bardzo nowoczesnego i wydajnego sprzętu marki ANDRITZ MeWa GmbH. Jej działalność wydajnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Pomaga firmom posiadającym zużyte opony w pozbyciu się kłopotliwego odpadu. Organizuje odbiór wyeksploatowanego ogumienia, a następnie poddaje je procesom recyklingu.

W wyniku procesu odzysku powstaje m.in. granulat typu chips, który może być wykorzystywany jako paliwo alternatywne. Dzięki swojej wysokiej wartości energetycznej uznany on został za wysokiej klasy substytut węgli energetycznych i obecnie wykorzystywany jest do współspalania z miałem węglowym w eksploatowanych przemysłowo kotłach rusztowych oraz piecach cementowych. Głównymi odbiorcami tego typu produktu od Green Petrol Sp. z o.o. są cementownie. Chips niekiedy wykorzystywany jest również przez ciepłownie. Spalanie granulatu powstałego z opon w specjalnie do tego celu dostosowanych piecach jest mniej szkodliwe dla środowiska niż spalanie węgla. Oznacza mniejszą emisję dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Poza tym po spaleniu „paliwa” z ogumienia powstaje znacznie mniej popiołu.

Przez prowadzony w firmi recykling z opon odzyskiwany jest również drut stalowy. Może być on wykorzystywany jako wsad do pieców hutniczych. W wyniku recyklingu opon może ponadto powstawać surowiec wykorzystywany także przy budowie boisk sportowych, bieżni, placów zabaw dla dzieci, dywaników samochodowych, mat gumowych, wykładzin dźwiękochłonnych i amortyzujących uderzenia, wysepek drogowych i progów zwalniających, pod tory kolejowe i tramwajowe.

Reasumując, Green Petrol Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno tych, którzy chcą pozbyć się zużytego ogumienia, jak i tych, którzy potrzebują surowców powstających w wyniku recyklingu opon. Więcej o firmie pod adresem: http://greenpetrol.pl